Het logo van Beta Research.
De naam van Beta Research.
 
 
Text in English Tekst in het Nederlands
 
start
expertise
projecten
laboratorium
software
vacatures
documenten
site info
contact
 
klanten
 
Conform de XHTML 1.0 Strict standaard! Aantal bezoekers.

Projectmatig en resultaatgericht onderzoek.

splitslijn

Ondanks de geheimhouding ...

Het is bij productontwikkeling natuurlijk wel belangrijk dat je onderzoeksresultaten niet op straat liggen. Je bent immers bezig je afstand op de concurrent te vergroten. Daardoor kunnen we sommige interessante projecten we helaas niet eens noemen. Onze relaties echter wel. Daaronder zijn:

 

... enige wetenswaardigheden over een gasmeter.

Simulatie resultaat gasstroom.

Impressie van het dynamisch profiel in de gasmeter.

Voor het meter van een gasdebiet zijn verschillende mogelijkheden. De bekende balgenmeter hangt bij velen in de meterkast. Daarnaast is het mogelijk, theoretisch, het debiet ultrasoon of thermisch te bepalen. In de praktijk is dit echter nog niet zo eenvoudig, door voorkomende variaties in bijvoorbeeld de temperatuur en de gassamenstelling. Voor een goed inzicht in de problematiek was het noodzakelijk een model op te stellen waarin dynamiek van het meetproces tegelijkertijd werd opgelost met de ontwikkeling van de stromingsprofiel. (Voor de ingewijden: een dergelijk opgave is eigelijk niet oplosbaar met een standaard CFD benadering.)

 

... een bespreking van een reclamedetectiesysteem.

Representatie van het reclamedetectie resultaat.

Herkenningsprofiel van een aantal uitgezonden reclames.

Het is geen eenvoudige opgave alle radio reclames die worden uitgezonden handmatig in een database op te nemen. Bèta Research heeft in opdracht een systeem gebouwd waarmee dit proces geautomatiseerd kan geschieden. Per radiokanaal dat gevolgd wordt worden bekende en onbekende reclames in een database opgenomen. Verschillende radiokanalen worden door één server en operator tegelijkertijd behandeld. Het systeem draait volcontinue onder Windows NT.

 

... inzichten in de bepaling van kleine vloeistofstromen.

Schematische voorstelling van een 'bellenteller'.

Stroomsnelheid meter voor microflows.

Het debiet van een kleine vloeistofstroom kan op verschillende wijzen bepaald worden. Populair is een thermische methode waarbij gebruik gemaakt wordt van de asymmetrie in de warmte geleiding. Echter, deze methode is onbruikbaar bij vloeistoffen die steeds van samenstelling wisselen. Uit een korte literatuurstudie kwam als alternatief een device naar voren welke gebruik maakt van een 'gevangen' belletje in een secundaire vloeistofstroom. [G. Schnell, Med. Biol. Eng. Computing, vol 35, 1997]