Het logo van Beta Research.
De naam van Beta Research.
 
 
Text in English Tekst in het Nederlands
 
start
expertise
projecten
laboratorium
software
vacatures
documenten
site info
contact
 
klanten
 
Conform de XHTML 1.0 Strict standaard! Aantal bezoekers.

De constructie van software.

splitslijn

Gereedschap

Bij de projecten die wij realiseren speelt de constructie van software een belangrijke rol. Bij de ontwikkeling van applicaties gaat vaak veel tijd verloren aan de interne boekhouding. En dit gaat dan ook ten koste van de kwaliteit omdat fouten minder gemakkelijk gevonden worden. Daarom heeft Bèta Research gekozen voor de ontwikkelomgevingen van Borland, welke dit probleem tot een minimum reduceren. De meeste applicaties realiseren wij in object pascal met Delphi of Kylix. Het is echter ook mogelijk, indien hiervoor de wens bestaat, te ontwikkelen in c++ met C++ Builder of in java met JBuilder.

Demo applicaties

Waterkoker - Linux versie  

Om een idee te krijgen van het type software dat wij ontwikkelen hebben we een demonstratie applicatie on-line gezet. Deze demo is ook gebruikt in het project Ingenieur voor de klas. Het is een simulatie van een waterkoker (waarmee gewoonlijk bijvoorbeeld thee wordt gezet) die inzicht geeft in het fysische proces van opwarmen en afkoelen. Het is qua uitvoering zo simpel mogelijk gehouden.

Er zijn verschillende versies beschikbaar (alle met broncode). De interface is beschikbaar in het Engels en Nederlands. De versie hieronder heeft als basisinstelling het Nederlands, maar kan door een kleine aanpassing in het Engels worden omgezet. Voor andere talen kan de gebruiker zelf eenvoudig de termen vertalen en direct in de applicatie gebruiken, zonder compileren.

Deze software is alleen voor demonstratie doeleinden en is ongeschikt voor het verkrijgen van kwantitieve inzichten.

Delphi / Kylix componenten

Bij het ontwikkelen van software worden tevens ook componenten ontwikkeld. De meeste kunnen wij niet met u delen omdat de inhoud hiervan onder onze geheimhouding valt. Echter, enkele wel, deze kunt u kosteloos gebruiken in zowel private als commerciële sfeer, mits een zichtbare referentie naar onze site (bijvoorbeeld in de about-box) wordt opgenomen.

Icon of Design by Contract component.

Deze component maakt het gebruik van 'design by contract' binnen Delphi en Kylix mogelijk. Met Design by Contract kunt u de kwaliteit van uw software terwijl deze wordt gebruikt in de gaten houden en verbeteren. Op dit moment is deze component in 'onderhoud', u kunt het niet downloaden. [DBC.zip, 11 bytes]

Icon of the Event Manager class.

Deze classe, de "Event Manager", maakt het event model van Delphi krachtiger en gemakkelijker te gebruiken. In elk object dat te observeren variabelen bevat wordt een interface gedefinieerd, en meerdere methoden kunnen automatisch worden aangeroepen in geval van een event. Het is tevens mogelijk een generieke event te definieren die alle andere events overstijgt of de event handeling tot een later moment uit te stellen. Documentatie bij de interface definities. Bevat eenvoudig voorbeeld die de werking illustreerd. [EventManager.zip, 21,138 bytes]