Het logo van Beta Research.
De naam van Beta Research.
 
 
Text in English Tekst in het Nederlands
 
start
expertise
projecten
laboratorium
software
vacatures
documenten
site info
contact
 
klanten
 
Conform de XHTML 1.0 Strict standaard! Aantal bezoekers.

Multidisciplinair en daarmee kosteneffectief.

splitslijn

De werkwijze bij ...

Het spreekt vanzelf dat al onze producten maatwerk zijn. Een eerste gesprek heeft een oriënterend karakter; hiervoor nemen we de tijd en brengen we niets in rekening. Hierna stellen we een projectvoorstel op, waarin alle onderdelen van het onderzoek staan vermeld en uitgewerkt. De uitvoering geschiedt per fase zodat u steeds zicht heeft op het verloop en voordurend de kosten tegen de baten kunt afwegen.

 

... het schrijven van technische software.

  Software voor simulatie en data representatie.  

Telemetrisch data verzamelen. Flexibel data kunnen bewerken en representeren. Dit vergt de juiste tools. Hier een door ons ontwikkelde tool waarmee meta-experimenten met een device kunnen worden gedaan. Door het slim combineren van gemeten resultaten kunnen de werkelijke experimenten optimaal worden gepland. Dat scheelt tijd en dus geld.

 

Naast de software voor de kantooromgeving bestaat er ook de zogenaamde "technische software" voor de PC. Dit is software die vooral (complexe) berekeningen uitvoert voor een specifiek probleem. Dit kan bijvoorbeeld de verwerking van de data zijn die u met een meetsysteem verzamelt. Of een pakket dat aan de hand van fysische modellen een ontwerp voor een constructie maakt. Daarbij zorgen we natuurlijk ook voor een aantrekkelijke interface.

 

... het uitvoeren van complexe data-analyses.

  Geluidsgolf, opname A.  

Twee korte geluidsfragmenten van de radio. Wanneer zijn deze als identiek op te vatten?

 
Geluidsgolf, opname B.

Het onttrekken van bruikbare en de juiste informatie uit gemeten data is 'een vak apart'. Hoe stel je bijvoorbeeld vast of twee geluidssignalen identiek zijn? Of hoe bepaal je de afmetingen van een ruimte uit een foto? En op welke wijze bereken je een debiet met een temperatuursensor? Dit zijn allemaal vragen waarbij de het gaat om de intelligente omvorming en behandeling van datastromen. Wij kunnen de black-box invullen die zich bevindt tussen sensor en gewenste grootheid.

 

... technische ondersteuning bij productontwikkeling.

  Overzicht van een meetopstelling.  

In overleg met Bèta Research heeft de opdrachtgever een experiment voor het testen en verbeteren van devices ingericht, in een hiervoor speciaal geschikte ruimte. De data verzameling evenals de experimentele aansturing kan telemetrisch geschieden.

 

Bij het ontwikkelen van nieuwe producten met een technisch karakter is het noodzakelijk op systematische wijze verbeteringen aan te brengen en vast te stellen of het product goed werkt. Het is belangrijk dat, voor de daadwerkelijke productie start, je in statistische zin uitspraken kan doen over prestatie en te verwachte uitval. Met een goede analyse en opzet is het mogelijk over deze kennis te beschikken voordat er werkelijk kosten gemaakt worden.

 

... haalbaarheidsonderzoeken en second opinions.

  Enige rapporten.  

Met een haalbaarheidsrapport van Bèta Research sta je een stuk sterker bij het aantrekken van vreemd kapitaal om een nieuw idee gefinancierd te krijgen.

 

"Bezint eer Ge begint". Nieuwe uitvinding gedaan? Is Willie Wortel met een grandioos idee langs geweest? Ga niet over één nacht ijs. Bekijk of ideeën en uitvindingen haalbaar zijn. Op technisch vlak is bovenstaande uitspraak misschien wel dubbel waar. Het is daarom wellicht verstandig om bij bepaalde projecten ook het onafhankelijke oordeel van Bèta Research er eens naast te leggen. Als een 'second opinion', just in case.